Turer och priser

Turer och priser

Tur Avgång Tid Pris/person Distans
Förmiddagstur Mån-Söndag 08.00-12.30  1.250 Baht 16-17 km
Eftermiddagstur Mån-Söndag 13.00-17.30  1.250 Baht 16-17 km
Helgtur Tillfälligt stängd 10.00-17.00  1.800 Baht 20-25 km
Bangkok By Night Tis, Tors, Söndag 18.30-21.00  850 Baht 11-12 km
Walking trip Mån-Lördag 09.00-11.30 750 Baht 2 km

Bokning Eftersom vi vill ge deltagarna bästa möjliga upplevelse har vi en begränsning på antalet deltagare på var tur. Därför måste du boka i förväg, det fungerar inte att komma oanmäld till samlingsplatsen. Boka helst i rimligt god tid, ju fler personer ni är desto tidigare, eftersom antalet platser är begränsat. Bekräftelse på bokningen kommer i regel inom ett dygn per mail. Är du sent ute (senare än 2 dagar innan) bör du ringa och boka plats istället för att använda internet.

Familjerabatt (rabatten gäller ej Bangkok By Night och Walking trip) Familjer med 2 vuxna och minst 2 barn under 13 år erhåller 600 Baht rabatt. En förälder och 3 barn under 13 år berättigar till samma rabatt. Föräldrar med 1 barn under 13 år, alternativt en förälder med 2 barn under 13 år, erhåller 300 Baht i rabatt. Barn under 6 år åker med gratis.

I våra turer ingår följande: Cykelhyra, engelsktalande guide, thailändsk måltid, regelbundna vätskekontroller, long tail båt-tur, inträden och färjeavgifter, olycksfallsförsäkring, kaffe/te/kalla drycker under inledning/avslutning, samt möjlighet att låna hjälm, handskar och barnsäte. Och moms 7 %. (Ingen måltid eller färd i long tail ingår i Bangkok By Night och Walking trip)

Flexibilitet och skräddarsydda utflykter För slutna sällskap eller företag kan flexibiliteten kring turerna vara i princip obegränsad. Vill ett sällskap t ex cykla eftermiddagsturen en förmiddag eller en lördag eller söndag, kan det normalt ordnas, med viss framförhållning. Finns önskemål om andra cykelutflykter eller utflykter kombinerat med speciella arrangemang, t ex delikata middagar efter cykelturen eller andra evenemang kan detta ordnas vid förfrågan. Var ute i god tid dock, så ska vi försöka tillgodose era önskemål.