Vår Filosofi

Vårt mål er å gi alle deltagere en spendende og minnesverdig opplevelse. Vi vil gi deltagerne innsyn og forståelse for den thailandske kulturen og innblikk i det daglige liv i Bangkok. Vi vil verne om lokal miljøet vi besøker og opptrer derfor i små grupper som ikke plager lokalbefolkningen.