Nyheter

2018-03-29:  Under firandet av det Thailändska nyåret kommer servicen från Bangkok By Bike att vara begränsad. Det gäller perioden 13-15 april och inga andra turer utom ”förmiddagsturen” kommer att finnas tillgängliga, oavsett vad programmet egentligen erbjuder. Detta är av säkerhetsskäl. Under maj månad 2018 kommer maximalt en tur per dag kommer arrangeras. Om det blir fm eller em, avgörs av den som bokar först – inga kvällsturer. Bokning kan ske via mail eller här från websidan, ej per telefon. Minst två dagars framförhållning. Beklagar eventuell olägenhet.

2017-04-28: Under perioden 1 maj till 1 juni kommer Bangkok By Bike ha begränsad service. Det är lågsäsong och läge för ledighet. De som önskar boka under den här perioden bör ha minst 2 dagars framförhållning för att cykelturen ska bli möjlig att genomföra. Bokning kan ske via mail eller här från websidan. Under den här perioden erbjuds endast halvdagsturer (förmiddagstur resp eftermiddagstur) start antingen kl 8.00 eller 13.00. Maximalt en tur per dag kommer arrangeras. Om det blir fm eller em, avgörs av den som bokar först. Beklagar eventuell olägenhet.

2016-05-07: Under perioden 8 maj till 4 juni kommer Bangkok By Bike ha begränsad service. Ägaren kommer befinna sig i Sverige och de som önskar boka under den här perioden bör ha minst 2 dagars framförhållning för att cykelturen ska bli möjlig att genomföra. Bokning kan ske via mail eller här från websidan. Under den här perioden erbjuds endast halvdagsturer (förmiddagstur resp eftermiddagstur) start antingen kl 8.00 eller 13.00. Maximalt en tur per dag kommer arrangeras. Om det blir fm eller em, avgörs av den som bokar först. Beklagar eventuell olägenhet.

2015-04-29: Under perioden 11 maj till 7 juni kommer Bangkok By Bike ha begränsad service. Ägaren kommer befinna sig i Sverige och de som önskar boka under den här perioden bör ha minst 2 dagars framförhållning för att cykelturen ska bli möjlig att genomföra. Bokning kan ske via mail eller här från websidan. Under den här perioden erbjuds endast halvdagsturer (förmiddagstur resp eftermiddagstur) start antingen kl 8.00 eller 13.00. Maximalt en tur per dag kommer arrangeras. Om det blir fm eller em, avgörs av den som bokar först. Beklagar eventuell olägenhet.

2015-03-23:  Under firandet av det Thailändska nyåret kommer servicen från Bangkok By Bike att vara begränsad. Det gäller perioden 12-16 april och inga andra turer utom ”förmiddagsturen” kommer att finnas tillgängliga. Oavsett vad programmet egentligen erbjuder. Detta är av säkerhetsskäl. Beklagar detta, men det är för kundernas bästa.

2014-04-03:  Under firandet av det Thailändska nyåret kommer servicen från Bangkok By Bike att vara begränsad. Det gäller perioden 12-16 april och inga andra turer utom möjligen “förmiddagsturen” kommer att finnas tillgängliga. Oavsett vad programmet egentligen erbjuder. Detta är av säkerhetsskäl. Beklagar detta, men det är för kundernas bästa.

2013-09-25: Det är några förändringar i programmet att rapportera inför den kommande säsongen: Helgturen: Den flytande marknaden vid Taling Chan är under renovering för närvarande. Eftersom den är ett av huvudnumren på turen, så är inte helgturen tillgänglig tills vidare utan ersätts med halvdagsturer även under weekenden. Detta förhållande gäller resten av året och även början av 2014. Night-trip: Bar-B-Q-buffén som följde efter turen ingår inte längre i konceptet. Turen avslutas klockan 21, normalt sett och priset är förändrat nedåt. 850 Baht/person gäller, men då ingår alltså ingen måltid. Walking trip: En helt ny tur introduceras i programmet fr o m 1 november. Turen avgår varje dag utom söndagar, med start kl 9.00.

2013-05-05: Under perioden 18 maj till 6 juni kommer Bangkok By Bike ha begränsad service. Ägaren kommer befinna sig i Sverige och de som önskar boka under den här perioden bör ha minst 2 dagars framförhållning för att cykelturen ska bli möjlig att genomföra. Bokning kan ske via mail eller här från websidan. Under den här perioden erbjuds endast halvdagsturer (förmiddagstur resp eftermiddagstur) start antingen kl 8.00 eller 13.00. På helgerna erbjuds också endast halvdagstur, start kl 10.00. Maximalt en tur per dag kommer arrangeras. Om det blir fm eller em, avgörs av den som bokar först. Beklagar om detta faktum drabbar någon kund.

2013-03-30: Under firandet av det Thailändska nyåret kommer servicen från Bangkok By Bike att vara begränsad. Det gäller perioden 12-16 april och inga andra turer utom möjligen “förmiddagsturen” kommer att finnas tillgängliga. Oavsett vad programmet egentligen erbjuder. Detta är av säkerhetsskäl. Beklagar detta, men det är för kundernas bästa.

2012-12-25: Det blir ingen helgtur den första helgen 2013. Istället för heldagstur kommer jag istället köra halvdagsturer (fm- och em-tur) den 5 och 6 januari. Anledningen är att intresset är såpass stort just den här tiden att jag vill låta fler få chansen att delta på en cykeltur. Det är fortfarande några platser kvar, speciellt på söndagen den 6 januari.